Home • Het Secularisme Instituut

Secularisme

In 69 landen ter wereld is godslastering strafbaar

Bekijk het hier

OPINIE

Over het secularisme heeft ieder zo zijn eigen mening. Die hebben wij ook, maar wij doen ons best om een platform te bieden aan verschillende invalshoeken.

ONDERZOEK

Wij onderzoeken alles wat met het secularisme te maken heeft. Van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tot aan de godslasteringswetgeving in Antigua en Barbuda.

DENKERS

“Wij staan op de schouders van reuzen” en wij zijn niet de eerste mensen uit de geschiedenis die zich met het secularisme hebben beziggehouden. Daarom vind je hier ook filosofen die zich het hoofd hebben gebroken over aanverwante thema’s.

LITERATUUR

Diepgang is belangrijk bij ieder debat dat een ieder aangaat. Daarom verwijzen wij ook graag door naar interessante boeken over de scheiding tussen kerk en staat, politiek en religie.

WAT IS HET SECULARISME?

Het secularisme is de scheiding tussen kerk en staat. Daarmee wordt bedoeld dat de overheid geen wetten of beleid mag maken die uitsluitend religieus kunnen worden gemotiveerd. Ook mag de overheid in een seculiere staat geen religieuze groepen voortrekken t.a.v. van andere religieuzen of juist van ongelovigen. Het secularisme is dus een gelijk speelveld waar geen religie door de staat wordt bevoordeeld.

WAAROM SECULARISME?

Omdat geloof altijd geloof blijft; voor de één een feit, voor de ander fictie. Het is ieders goed recht om er religieuze overtuigingen op na te houden. Maar om die aan anderen of een hele samenleving op te leggen, bijvoorbeeld middels het strafrecht, is een morele misser. Wetten die politieke macht of financiële voordelen toekennen aan een specifieke religieuze groep, beperken per definitie de vrijheid van de rest van de samenleving. Het secularisme als staatskundige leidraad behoedt de maatschappij voor deze ongelijkheid. 

HOE ZIT HET MET HET SECULARISME IN NEDERLAND?

In Nederland is de scheiding tussen kerk en staat zo goed als voltrokken. Wij staan internationaal hoog op de lijsten als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, en de vrijheid van gedachte en levensovertuiging. Daar mogen we best trots op zijn. En dat mogen we ook best uitdragen. In Nederland is er voor het secularisme vooral terrein te winnen in de nuance, zoals in het onderwijs. Ook daar zetten wij ons voor in.

EN WERELDWIJD?

Wereldwijd zijn er 69 landen waar godslastering strafbaar is. In sommige daarvan staat op godsdienstkritiek de doodstraf. In andere landen kunnen mensen daarvoor in de gevangenis belanden en in nog meer landen wordt godslastering bestraft met een geldboete. Dat terwijl godsdienstkritiek vaak uiterst nuttig is en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Het secularisme beschermt het individu tegen deze religieuze willekeur.

WIE WIJ ZIJN

Het Secularisme Instituut is een Nederlandse denktank die zich richt op de scheiding tussen kerk en staat, in Nederland en de wereld. Onze doelstelling is om leed ten gevolge van religieus geweld, religieuze wetten, privileges en vooroordelen te beperken – mét oog voor de vrijheid van godsdienst. Dat doen wij door onderzoek te doen, maatschappelijke bewustwording aan te wakkeren, een platform te bieden aan verschillende opinies en door monitoring van de politiek.

DE ACTUELE STAND VAN GODSLASTERINGSWETTEN PER LAND

Ga naar de boeken

Kijk rond

Ga naar het blog

Lees verder