Alles over het Atheïsme

Hier vind u alle berichten in de categorie “Atheïsme”. Het atheïsme is niet een religie zoals bijvoorbeeld het christendom of de islam. Met atheïsme kan verschillende dingen worden bedoeld. Van zwak atheïsme naar sterk atheïsme vallen grofweg de volgende categorieën te onderscheiden:

  1. De afwezigheid van het geloof aan één of meerdere goden (nooit over nagedacht)
  2. Het niet geloven dat er feitelijk een god of goden bestaan (wel over nagedacht, maar niet overtuigd)
  3. Het geloven dat het niet mogelijk is dat er een god of goden bestaan (overtuigd van de onmogelijkheid tot bestaan)
  4. Het “zeker weten” dat er geen god bestaat of kan bestaan.

Een atheïst is iemand bij wie het geloof in god afwezig is. Maar waarom de atheïst niet in god gelooft? Dat kan dus verschillende redenen hebben.

Al in de oudheid zijn ons gevallen bekend waar het bestaan van de goden in twijfel werd getrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Epicurus of aan Diagoras “de atheïst” van Melos. Hun ideeën en die van anderen zijn later uitgewerkt tot een krachtige en consistente afwijzing van het bestaan van god. Het atheïsme wordt vaak geassocieerd met het rationalisme, de verlichting en het empirisme.  Ofschoon deze gedachtestromingen vaak hand in hand gaan, is het niet noodzakelijk het geval dat elke atheïst ook een rationalist of een empiricus is.

Wat is het atheïsme en wat gelooft een atheïst?

Wat is het atheïsme en wat gelooft een atheïst?

Wat het atheïsme is en wat atheïsten geloven, daarover bestaan veel misvattingen. Binnen de westerse wereld is met name Amerika een goed voorbeeld van een land waar misvattingen over het atheïsme wijd verspreid zijn. Buiten het Westen kun je ook veel incorrecte...