Filosofen Archives • Het Secularisme Instituut

In de categorie “filosofen” kunt u korte beschrijvingen vinden van filosofen die op enige manier te maken hebben met de scheiding tussen kerk en staat. Dat vatten wij ruim op: filosofen die geschreven hebben over bijvoorbeeld godsargumenten worden hier ook genoemd. Wij werken aan een overzicht dat zo compleet als mogelijk is. Zodoende beginnen wij bij de Griekse en Romeinse filosofen; nemen wij de christelijke filosofen uit de middeleeuwen mee; worden ook islamitische denkers opgenomen en zult u ook verlichtingsfilosofen vinden in ons overzicht.

De filosofie heeft namelijk belangrijke implicaties op zowel het terrein van de politiek als op theologisch vlak. Om tot een goed begrip van het secularisme te komen, is het dan ook belangrijk dat wij te rade gaan wij de verschillende denkers die daarover enig licht hebben laten schijnen. Ontbreekt een filosoof in dit overzicht of zou je zelf een stuk willen aandragen? Neem dan contact met ons op!

Anaximenes van Milete

Anaximenes van Milete

Anaximenes van Milete: natuurfilosoof en pantheïst Anaximenes van Milete werd geboren in het jaar van de zonsverduistering die Thales voorspeld had: in 585 voor de gewone jaartelling. Hij was een natuurfilosoof en sterrenkijker, met een pantheïstische opvatting...
Anaximander van Milete

Anaximander van Milete

Anaximander van Milete: zijn kosmologie en filosofie Anaximander werd in 610 v.d.g.j. geboren in Milete, twintig jaar na zijn leermeester Thales, van wie hij mogelijk familie was. Hijzelf zou de leermeester van Anaximenes en Anaxagoras worden....
Epicurus

Epicurus

Epicurus en het Epicurisme, over God en de dood De Griekse filosoof Epicurus (341-271 v.d.g.j.) staat aan de voet van het epicurisme. Het Epicurisme is de filosofische stroming die ´genot´ (hêdonê) als hoogst haalbare goed voor de mens ziet. Epicurus is vooral bekend...
Thales van Milete

Thales van Milete

Thales van Milete: Oervader van de filosofie     Thales van Milete was een ingenieur die werd geboren in Milete rond 624 voor de gewone jaartelling. Toen hij tijdens een theatervoorstelling van dorst stierf in 545 v.d.g.j., had hij grote faam bereikt in...