De seculiere kieswijzer 2017 is een initiatief van secularisme.nl . In aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 deden wij onderzoek naar de rol van religie in de verkiezingsprogramma’s van alle Nederlandse politieke partijen. 

Centraal daarbij stond de vraag hoe zij de scheiding tussen kerk en staat vorm willen geven – als dit al genoemd staat. Ook is gekeken naar o.a. de visie op het bijzonder onderwijs van de verschillende politieke partijen. 

In totaal hebben bijna 2500 mensen gebruik gemaakt van de seculiere kieswijzer 2017, vóór maart 15. 

De Seculiere Kieswijzer 2017

Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders ~ Paul Cliteur

Paul Cliteur betoogt in Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders dat de vrijheid van meningsuiting moet worden verdedigd. Hij geeft op heldere wijze aan dat de vrijheid van meningsuiting te lijden heeft onder een misvatting van het concept tolerantie. Tolerantie betekent namelijk eigenlijk dat men zich tolerant opstelt ten opzichte van meningen waarmee men het juist niet eens is. Multiculturalisten menen echter dat tolerantie betekent dat niemand dingen mag zeggen die door bepaalde groepen als beledigend kunnen worden beschouwd. Als meningen worden verboden omdat zij beledigend zouden zijn, gaat het echter in rap tempo berg afwaarts met de vrijheid van meningsuiting.

Read More

Wat is het atheïsme en wat gelooft een atheïst?

Door sommigen wordt het atheïsme gezien als een religie zoals het christendom, jodendom of de islam. Dat is onjuist. In werkelijkheid zijn atheïsten een heterogene groep die slechts één zaak met elkaar gemeen hebben: zij hebben een afwijzende houding ten opzichte van het “theïsme”.

Read More

Machteld Zee uitgeroepen tot atheïst van het jaar 2017

Machteld Zee is uitgeroepen tot atheïst van het jaar 2017. Dat gebeurde op een bijeenkomst van het Atheïstisch Verbond. Reden tot de uitroepen was haar boek ‘Heilige Identiteiten, op weg naar een shariastaat?’.

Read More

10 merkwaardige manieren waarop de kerk als staat optreedt tijdens de Republiek

De kerk op wereldlijk terrein onder de republiek , door Mr. S.J. Fockema Andreae (1952) De scheiding tussen kerk en staat in Nederland is niet iets dat abrupt tot stand is gekomen. Daarentegen is het een geleidelijk proces geweest, dat met horten en stoten langzaam de...
Read More

Juridische blik op de scheiding tussen kerk en staat van Remco Nehmelman

Remco Nehmelman over de Scheiding tussen kerk en staat in Nederland Remco Nehmelman is professor publiek organisatierecht en was eerder werkzaam als hoofddocent staats- en bestuursrecht te Utrecht. In die hoedanigheid weet hij aan de hand van jurisprudentie een...
Read More

De Seculiere Kieswijzer

De seculiere kieswijzer 2017 is een initiatief van secularisme.nl . In aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 deden wij onderzoek naar de rol van religie in de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse politieke partijen.  Centraal daarbij stond de...
Read More

Wie is er bang voor Mohammed? Marcel Hulspas boekrecensie

Politiek en islamkritiek zijn de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verweven geraakt. Het is Marcel Hulspas in 'Wie is er bang voor Mohammed?' daarentegen gelukt om een overzicht te geven van de belangrijkste elementen en ontwikkelingen van de islam zonder daarbij...
Read More

De Noodzaak van moreel en politiek secularisme Paul Cliteur

Volgens Paul Cliteur zijn er 5 manieren waarop de staat zich tot religie kan verhouden. Tussen het volledig uitbannen van religie enerzijds en de theocratie anderzijds zit de gulden middenweg: de religieus neutrale staat.

Read More

Islamisering daar zit een keurig plan achter

Door Marcel Hulspas. Nu lijkt Indonesië dus aan de beurt. Alhoewel de rechtszaak tegen gouverneur Ahok van Jakarta nog zeker niet is afgerond (de zaak wordt hervat op 3 januari), kan de hele affaire nu al beschouwd worden als een grote overwinning van de conservatieve...
Read More